การทำประกันภัยรถยนต์นั้นคือเพื่อให้มีการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญ ได้รับการชดเชยที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าเสียหายและทำให้ประหยัดเวลาในการดำเนินการต่างๆ เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งการทำประกันภัยรถยนต์นั้นจะต้องเลือกให้เหมาะสมและคำนึงถึงความคุ้มค่าให้มากที่สุด ไม่ใช่เพียงเลือกประกันรถยนต์ที่มีความคุ้มครองสูงสุดเท่านั้น เนื่องจากประกันรถยนต์มีอยู่หลากหลายระดับอีกทั้งยังแตกต่างกันออกไปในแต่ละบริษัท สำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองที่ครอบคลุมค่อนข้างสูง อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจว่าประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ดีที่สุด เพราะยังมีประกันชั้น 2 พลัสที่อาจคุ้มค่ามากกว่า

ประกันชั้น 2 พลัสคือประกันที่มีความคุ้มครองรองลงมาจากประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ในราคาค่าเบี้ยประกันที่ถูกกว่า โดยประกันชั้น 2 พลัสได้ครอบคลุมตั้งแต่อุบัติเหตุรถยนต์ชนรถยนต์ ให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมตั้งแต่รถยนต์ของผู้เอาประกันและรถยนต์ของคู่กรณี ไปจนถึงการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของบุคคลในรถยนต์ นอกจากนี้ ประกันชั้น 2 พลัสยังให้ความคุ้มครองความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งไฟไหม้หรือน้ำท่วม และยังช่วยคุ้มครองกรณีรถยนต์สูญหายด้วย เมื่อศึกษาความคุ้มครองดังนี้แล้ว หลายคนอาจเริ่มสงสัยว่า ความคุ้มครองสูงเท่านี้นั้นแตกต่างจากประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 อย่างไร ความแตกต่างของประกันชั้น 2 พลัสกับประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 คือ ประกันชั้น 2 พลัสไม่ได้ให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากการเฉี่ยวชนสิ่งของที่ไม่ใช่อุบัติเหตุรถยนต์ อย่างเช่นรอยขีดข่วนจากการชนฟุตบาธ ซึ่งหากคุณเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการขับขี่ที่ดี ไม่ค่อยมีโอกาสเสี่ยงที่จะเฉี่ยวชนสิ่งของง่ายๆ แล้ว การเลือกประกันชั้น 2 พลัสที่ค่าเบี้ยประกันถูกกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ค่อนข้างมากแต่ได้ความคุ้มครองที่สูงเกือบเทียบเท่ากันนั้น อาจเป็นสิ่งที่คุ้มค่ากว่า

การเลือกประกันชั้น 2 พลัสให้คุ้มค่า จึงต้องเป็นผู้ที่มีความต้องการความคุ้มครองสูง แต่ไม่ได้มีความจำเป็นต่อการคุ้มครองความเสียหายจากการเฉี่ยวชนสิ่งของ ประกันชั้น 2 พลัสจึงมีความคุ้มครองที่คุ้มค่าเบี้ยประกันมากกว่าประกันภัยชั้น 1 ยิ่งไปกว่านั้น หากคุณสามารถติดกล้องหน้ารถยนต์ได้ ก็จะได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกัน 5-10% อีกทั้งหากเลือกแผนประกันที่มีค่าเสียหายส่วนแรกก็จะยิ่งได้เบี้ยราคาถูกลงอีก แผนประกันชั้น 2 พลัสจึงอาจลดลงจนถูกกว่าประกันชั้น 1 เกือบครึ่งในความคุ้มครองที่ใกล้เคียงกัน